Jaka będzie przyszłość Rad Osiedli Wrocławia?

W dniu dzisiejszym (15-11-2016r.) spotkaliśmy się w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia aby porozmawiać na temat przyszłości wrocławskich Rad Osiedli. Przyczynkiem do spotkania są przygotowane przez Radę Miejską zmiany do statutów Rad Osiedli. Generalnie, wprowadzane poprawki mają na celu jedynie usunięcie wad prawnych znajdujących się w statucie, które to wady są często wykorzystywane są do walki wewnątrz rad i nie pozwalają na sprawne ich funkcjonowanie.

Ogłoszenie konsultacji dotyczących tych poprawek wzbudziło wiele emocji (szczególnie zmiana, która nie pozwoli na powstanie rady jeżeli nie zgłosi się więcej kandydatów niż jest miejsc w radzie osiedla) i pobudziło do działania wiele osób, którym zależy na tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i przenoszeniu części decyzji dotyczących osiedli na poziom lokalny, osiedlowy. Przedstawione przez Wrocławski Ruch Obywatelski, OK Wrocław 2018 i WrObywatel postulaty są z pewnością tą drogą którą powinniśmy pójść.

Osobiście cieszę się, że ta dyskusja znalazła się na tak dużym forum, oraz że w dzisiejszej dyskusji brali udział Radni Miejscy, bo to od nich i ich głosów zależy przyszłość Rad Osiedlowych. Mam nadzieję, że dyskusja nie zniknie zaraz po wyborach do Rad Osiedli i że będzie kanwą dla wrocławskich Radnych Miejskich do podzielenia się kompetencjami z Radnymi Osiedlowymi.

Główne postulaty stawiane przez wspomniane wyżej ruchy społeczne to wdrożenie we Wrocławiu „modelu poznańskiego” opierającego się o 4 filary:

– ustanowienie budżetu inwestycyjnego dla każdej Rady Osiedla

– wzrost środków finansowych do zagospodarowania przez Rady Osiedla do poziomu 1 proc. budżetu miasta ogółem, z uwzględnieniem budżetu inwestycyjnego czyli około 38 mln zł rocznie

– nadaniu radom inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących osiedla

– zwiększenie funkcji opiniodawczej Rady Osiedla.

 

Grażyna Bronicka