AKUPUNKTURA MIASTA – ulica Zawalna Wrocław – 30 maja 2015

SARP Wrocław, we współpracy z Urzędem Miejskim i innymi partnerami,  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz pikniku w ramach  3. edycji projektu AKUPUNKTURA MIASTA, które pod hasłem „Miasto  płynie” odbędą się 30 maja (sobota) w godz. 15:00-19:30, na wałach  nadodrzańskich przy ul. Zawalnej we

Działania pod nazwą AKUNPUNKTURA MIASTA organizowane są  przez  wrocławski Oddział SARP co roku od trzech lat. Ten długofalowy projekt  ma na celu poszukiwanie, ,,nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie i  ,,uleczanie” przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do  aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest  tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie  ,,przestrzeni piękna”. Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które  są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako  lokalnych przestrzeni społecznych. Edycja projektu obejmująca lata 2015-16 nosić będzie hasło ,,Miasto  płynie” / ,,Przestrzenie dla piękna” i w jej trakcie analizie zostanie  poddany rejon ul. Zawalnej we Wrocławiu, jako miejsce łączące  wszystkie cechy, z którymi borykają się miasta zlokalizowane nad wodą.  Wały przeciwpowodziowe, most łączący północny fragment miasta z  centrum, przystanek komunikacji publicznej oraz pozostałości zabudowy  stanowią wyzwanie dla zagospodarowania tego miejsca, leżącego na styku  z dużym osiedlem mieszkaniowym Różanka, które powinno sprzyjać  funkcjom zarówno publicznym, jak i tym bardziej kameralnym,  adresowanym do okolicznych mieszkańców. Ten ,,niczyj” teren powinien  nabrać własnej tożsamości i stać się wielowątkowym miejscem o  różnorodnym przeznaczeniu i temu m.in. służyć będą poszczególne  działania projektu, realizujące ideę ,,miasta mieszkańców”. Konsultacje będą próbą poznania opinii mieszkańców na temat  planowanych działań i ich wpływu na świadomość ,,odzyskiwania” tożsamości przestrzeni dla lokalnych społeczności. Wzbogaci je program  mający na celu zaktywizowanie mieszkańców i pozyskanie jak  najszerszego grona uczestników projektu, kierowany do różnych grup  wiekowych i społecznych, w tym m.in. konkurs plastyczny (we współpracy  z lokalnymi placówkami oświatowymi), piknik, atrakcje muzyczne i in.  Podsumowanie w formie raportu zostanie dołączone (z opiniami  eksperckimi) do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

Program konsultacji (30 maja, 15:00-19:30, wały nad Odrą, ul. Zawalna):

15:00 ROZPOCZĘCIE PIKNIKU, KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

15:30 PREZENTACJA WARSZTATOWYCH PRAC STUDENCKICH ,,AKUPUNKTURA MIASTA” – PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZY UL. ZAWALNEJ

16:30 ROZMOWY Z EKSPERTAMI / KONSULTACJE SPOŁECZNE / GŁOSOWANIE PLASTELINOWE

16:30 WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI – JAK ,,ROZMAWIAĆ” Z PSEM?

17:00 ROZSTRZYGNIĘCIE DZIECIĘCEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,RZEKA W MIEŚCIE”

17:15 WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI – JAK ,,ROZMAWIAĆ” Z PSEM?

17:45 POKAZ PSICH UMIEJĘTNOŚCI

18:30 KONCERT ZESPOŁU MUZYCZNEGO ,,NOTOPOP”

19:30 ZAKOŃCZENIE PIKNIKU ORAZ: ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH (duże bańki, malowanie twarzy, zwierzęta z  balonów, chusta klanzy, sadzenie ziół w eko doniczkach, przeciąganie  liny, bieg w workach) KĄCIK ADOPCYJNY – PRZYGARNIJ ZWIERZAKA FOOD TRUCKI Serdecznie zapraszamy, liczymy na Państwa głos i ładną pogodę!

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN w ramach przygotowań do ESK 2016.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

IMG_6649 IMG_6679 IMG_6706 IMG_6705 IMG_6682 IMG_6667

 IMG_6657 IMG_6663