Ulica Chrzanowskiego – przetarg na dokumentację projektową i nadzór autorski!

Z przyjemnością informujemy, że Wrocławskie Inwestycje prowadzą przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania „Poprawa nawierzchni w ulicy Chrzanowskiego” na odcinku od ulicy Wincentego Pola do ulicy Filomatów.
W ramach zamówienia mają m.in. zostać opracowane:
  • koncepcja retencjonowania wód opadowych i roztopowych z zielenią
  • projekt zagospodarowania terenu
  • wielobranżowy projekt budowlany
  • projekty wykonawczy branży drogowej
  • projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego
  • projekt przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
  • projekt organizacji ruchu docelowego
  • projekt zieleni.
Mamy nadzieję, że w szybkim czasie zostanie wyłoniony projektant oraz że znajdą się pieniądze na inwestycję i gotowy projekt będzie szybko zrealizowany.
O problemach mieszkańców pisaliśmy wcześniej TUTAJ
Osoby zainteresowane szczegółami przetargu znajdą je na stronie: http://www.wi.wroc.pl/

 

Krzysztof Bronicki