Nowe ceny i ulgi biletów komunikacji miejskiej – od 1 stycznia 2018 roku

Ulgi dla dzieci i uczestników maratonu

Nowa uchwała zakłada nadanie ulgi na przejazdy nowych grupom. I tak na przejazd bezpłatny mogą liczyć:

  • uczniowie wraz z nauczycielami oraz opiekunami w ramach programów miejskich,
  • dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły siódmy rok życia,
  • wychowankowie ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych wraz z nauczycielami/wychowawcami w ramach zajęć,
  • honorowi Dawcy Przeszczepów,
  • wszyscy w ramach obchodów Światowych Dni: Książki i Praw Autorskich oraz Walki z Analfabetyzmem,
  • uczestnicy maratonu i półmaratonu współorganizowanego przez Gminę w dniu zawodów.
  • osoby, które ukończyły 69 lat (2018 r)

Do grupy uprawnionych na przejazdy ulgowe dołączyłyby osoby ze świadczeniami przedemerytalnymi.

Nowe rodzaje biletów

Uchwała wprowadza również nowe rodzaje biletów. Hitem może być bilet 15-minutowy, który ma kosztować 2,4 zł (normalny) 1,2 zł (ulgowy). W tym czasie można naprawdę sporo przejechać (mapka poniżej).

Popularny, szczególnie wśród wycieczek i szkół, może być bilet grupowy, który wprowadza Wrocław. Uprawniał on do przejazdu do 15 osób. Mogą one korzystać albo z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach przez 30 minut lub do jednokrotnego przejazdu na linii, w której został skasowany. Taki bilet ma kosztować: 36 zł (normalny) i 18 z (ulgowy).

Kolejna nowość to bilety imienne na wszystkie linie 180-dniowe (420 zł N, 210 U) i roczne (800 zł N i 400 zł U).

Gmina zmienia również zasady funkcjonowania biletów semestralnych. Teraz mają one określony sztywno czas obowiązywania (cztery lub pięć miesięcy, od 1 października lub 1 września). Pokrywa się to z semestrami na uczelniach wyższych i szkołach. Teraz to sam pasażer wybiera od kiedy ma być liczona ważnośc biletu cztero lub pięciomiesięcznego.

Na pewno dobrą wiadomością jest również likwidacja opłat za przewóz bagażu i zwierząt.

Podwyżka, ale tylko jednorazowych

Urzędnicy miejscy podkreślają, że ceny prawie wszystkich biletów pozostają bez zmian. Jedyną podwyżką w taryfie, którą przegłosowali radni jest zmiana ceny biletów jednorazowych na przejazdy liniami normalnymi oraz zwiększona stawka za bilety na linie pospieszne.

Bilety jednorazowe
Zakres uprawnień Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
linie normalne oraz podmiejskie 3,40 1,70
linie pospieszne oraz nocne 3,60 1,80
Bilety okresowe:
czasowe
Zakres uprawnień Cena biletu normalnego i cena biletu ulgowego
15 – minutowy na wszystkie linie 2,40 1,20
30 – minutowy na wszystkie linie 3,00 1,50
60 – minutowy na wszystkie linie 4,40 2,20
90 – minutowy na wszystkie linie 6,00 3,00
24 – godzinny na wszystkie linie 11,00 5,50
48 – godzinny na wszystkie linie 20,00 10,00
72 – godzinny na wszystkie linie 26,00 13,00
168 – godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie 46,00 23,00
imienne
7 – dniowy na wszystkie linie 30,00 15,00
30 – dniowy na dwie dowolne linie 60,00 30,00
30 – dniowy na linie normalne 90,00 45,00
30 – dniowy na wszystkie linie 98,00 49,00
60 – dniowe na wszystkie linie 180,00 90,00
90 – dniowe na wszystkie linie 240,00 120,00
180 – dniowe na wszystkie linie 420,00 210,00
365 – dniowy na wszystkie linie 800,00 400,00
semestralny 4-miesięczny na dwie dowolne linie 194,00 97,00
semestralny 4-miesięczny na wszystkie linie 300,00 150,00
semestralny 5-miesięczny na dwie dowolne linie 250,00 125,00
semestralny 5-miesięczny na wszystkie linie 370,00 185,00
na okaziciela
Zakres uprawnień Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
30 – dniowy na wszystkie linie 170,00 85,00
60 – dniowy na wszystkie linie 310,00 155,00
90 – dniowy na wszystkie linie 430,00 215,00
aglomeracyjne
Zakres uprawnień Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
na linie normalne 72,00 36,00
na wszystkie linie 86,00 43,00
grupowe
Zakres uprawnień Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie 36,00 18,00
Załącznik do uchwały
Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

Źródło informacji: www.wroclaw.pl