Spalarni Śmieci na Różance nie będzie!

Została wydana decyzja Prezydenta Wrocławia umarzająca w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji energetycznego spalania, potocznie nazywanej „Spalarnią Odpadów” przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu.
Umorzenie postępowania teoretycznie kończy cały proces związany z budową tego niepożądanego dla mieszkańców obiektu.
Komitet Społeczny NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów” zawiązany przeciw tej inwestycji wciąż działa i obecnie jego członkowie zasiadają w Radzie Społecznej przy Fortum.
Mamy nadzieję, że obecna sytuacji zakończy ten trudny dla społeczności północnego Wrocławia okres.
Wielu mieszkańców nadal zadaje nam pytanie: Czy inwestycja została definitywnie wstrzymana?
Stanie się tak jedynie pod warunkiem, że inwestor nie odwoła się od decyzji oraz nie wniesie kolejnego wniosku o wydanie nowej decyzji.
Jako Niezależny Portal Osiedla Karłowice – Różanka dziękujemy Komitetowi Społecznemu za poświęcony czas, zaangażowanie i determinację w walce o dobro mieszkańców!
Osoby czynnie zaangażowane w działania i założyciele Komitetu Społecznego NASZE OSIEDLE „STOP Spalarni Odpadów”:
Grażyna Bronicka – Osiedle Karłowice-Różanka
Elżbieta Cegieła – Osiedle Lipa Piotrowska
Teresa Chmiel – Osiedle Lipa Piotrowska
Katarzyna Cincio-Gajewska – Osiedle Karłowice-Różanka
Marcin Krzykowski – Osiedle Karłowice-Różanka
Joanna Nawrot – Osiedle Osobowice-Rędzin
Joanna Stańczyk – Osiedle Polanowice-Poświętne-Ligota
Przemysław Zankowski – Osiedle Karłowice-Różanka
Łukasz Kaczkowski – Osiedle Karłowice-Różanka