ODPOWIEDŹ PREZYDENTA WROCŁAWIA W SPRAWIE ZABUDOWY PRZY PARKU KASPROWICZA

Mieszkańcy Karłowic otrzymali odpowiedź w sprawie sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu przy Parku Kasprowicza.
Prezydenta Wrocławia, Pan Jacek Sutryk w oficjalnej odpowiedzi informuje o konieczności zachowania kameralnego charakteru i ochrony historycznej tkanki urbanistycznej Karłowic.
W związku z tym, Prezydent zlecił przygotowanie projektu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu dla części osiedla, który to plan ma zapewnić rozwój osiedla zgodnie z jego uwarunkowaniami i dalszego kształtowania istniejącej struktury osiedla. Dodatkowo, postępowania dotyczące wniosków o pozwolenie na zmianę typu zabudowy oprotestowywanego terenu zostaną zawieszone.
Odpowiedź Pana Prezydenta, spotyka się z oczekiwaniami mieszkańców i wpisuje się w ochronę historycznego dziedzictwa, którym jest jedno z pierwszych w Europie założeń urbanistycznych „osiedle miasto – ogród”. Z pewnością jest to bardzo dobra wiadomość.
Panie Prezydencie, dziękujemy w imieniu Niezależnego Portalu Osiedle Karłowice-Różanka, mieszkańców bezpośrednio zaangażowanych w temat jak również osób, które działają społecznie dla dobra naszego osiedla.