Nowa linia strefowa 930 z Kromera do Krzyżanowic – od 29 lipca 2017r.

Od 29 lipca 2017 roku rusza z naszego osiedla, z Placu Kromera, nowa strefowa linia autobusowa (podmiejska) 930. Autobusy będą kursowały z  pętli  Kromera  przez  ulicę  Boya  Żeleńskiego, Kasprowicza, Żmigrodzką i Kamieńskiego do Krzyżanowic. 
Sevibus podkreśla, że do czasu utraty ważności honorowane będą bilety okresowe innych przewoźników obowiązujące na dotychczasowych liniach.
A więc zarówno bilety międzygminne (które można nabyć obecnie na komunikację międzygminną), jak również zakodowane na URBANCARD obowiązujące na linię 130 (do Krzyżanowic). Tak więc nie ma potrzeby wymiany wcześniej zakupionych biletów.
Przewoźnik zakupił na ten cel nowe klimatyzowane autobusy (czeskiej produkcji SOR-y). Autobusy będą pomalowane w barwy wrocławskiej komunikacji. Różnić się będą jednak od malowania „miejskiego” obecnością herbów obu gmin na bocznych burtach pojazdów.
Niestety w związku z wprowadzeniem tej linii, ulegnie skróceniu linia nr 130. Autobusy linii 130 nadal będą jeździły po swojej trasie, tj. między Pawłowicami a Polanowicami, ale bez kursów do Krzyżanowic.
W przypadku dodatkowych pytań, można wysyłać je na adres e-mail: transport@sevibus.pl