„GDZIEŚ W SZUWARACH GRA MUZYKA” – Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia do 22 grudnia 2014 roku.

Konkurs polega na zobrazowaniu w formie abstrakcyjnej zjawiska i skojarzenia dźwiękowego, postaci tworzącej muzykę, instrumentu.

Można również skonstruować i ozdobić własny instrument muzyczny (flet, bębenek, grzechotkę, świstak, kij deszczowy, instrument strunowy i inne) lub przedstawić
„grajka” w formie rzeźby.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
• dla uczniów szkół podstawowych: klasy I-III
• dla uczniów szkół podstawowych: klasy IV-VI
• dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, uczestników zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych i kulturalnych, oraz osób indywidualnych, w zakresie: malarstwa i technik mieszanych, grafiki i rysunku, formy przestrzennej i płaskorzeźby.

Termin wysyłki prac: do 22 grudnia 2014 r./decyduje data stempla pocztowego.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi do 6 stycznia 2015r.
Wernisaż:15 stycznia /czwartek, godz. 14.00 wystawa czynna do 30 stycznia 2015r.

Wszelkie informacje na stronie CK Agora
Informacja: Jadwiga Całka, tel. (71) 325-14-83, w. 109, e-mail: jadwiga.calka@ckagora.pl
Organizator: Centrum Kultury Agora

szuwary