ESK 2016 – PROGRAM MOSTY – czekają na zgłoszenia!

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 – PROGRAM MOSTY

W związku z przygotowaniami do Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku Biuro ESK 2016 zaprasza do wzięcia udziału w programie MOSTY.

„Projekt „Mosty” wychodzi z założenia, iż opowieść o Wrocławiu jako mieście wraz z jego skomplikowaną tkanką urbanistyczną i tożsamościową to przede wszystkim opowieść o dwunastu wyspach połączonych 112 mostami (220, jeśli liczyć wszystkie rodzaje kładek i mniejszych mostków). Artystyczną opiekę nad projektem sprawuje kurator ds. perfomance, Chris Baldwin, a celem „Mostów” jest zachęcenie grup młodych ludzi do przejęcia i zaadoptowania wrocławskiego mostu, który istnieje lub istniał w przeszłości i stworzenie kulturalno-artystycznego wydarzenia, które zostanie zrealizowane na wybranym moście przez jeden dzień w czerwcu 2015 roku. Realizacja projektu zbiegnie się z momentem ogłoszenia całościowego programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Nabór do projektu rozpocznie się 12 czerwca – pierwsza tura naboru dla propozycji małych projektów w ramach „Mostów” zakończy się 31 lipca.

Do programu można zgłaszać inicjatywy ze wszystkich dziedzin sztuki i aktywności kulturalnej, a ciekawe inicjatywy młodych wrocławian zostaną wsparte kwotą nawet do 80 000 złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 12 czerwca, przy czym wyznaczone zostały następujące terminy naborów:

-małe projekty – dofinansowanie do 20 000 PLN brutto –  zgłoszenia do 31.07.2014r.

– średnie projekty – dofinansowanie do 40 000 PLN brutto- zgłoszenia do 31.08.2014r.

– duże projekty –  dofinansowanie do 80 000 PLN brutto – zgłoszenia do 30.09.2014r”.

Szczegółowe informacje o projekcie MOSTY znajdują się na stronie: www.wroclaw2016.pl/mosty

plakat-mosty