Czego oczekują mieszkańcy na terenach przy ulicy Zawalnej!

IMG_8250

W dniu dzisiejszym na ulicy Zawalnej we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja Akupunktury Miasta zorganizowanej przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polski (SARP). Impreza ta jest przedsięwzięciem ideowym w którym rywalizują studenci architektury tworząc koncepcje zagospodarowania potrzebujących odnowy miejsc. Natychmiastowa realizacja przygotowywanych prac jest mało prawdopodobna ale dzięki ideowej, IMG_8253ale jakże pożytecznej pracy SARPu, jak również studentów architektury, tutorów, architektów, socjologów, pedagogów, plastyków, historyków, radnych osiedla Karłowice-Różanka i innych zaangażowanych w przedsięwzięcie osób wyłonił się obraz potrzeb mieszkańców i została ujawniona tożsamość wybranego miejsca.

Tym razem „nakłuwanie” dotyczyło zaniedbanej przestrzeni przy ulicy Zawalnej na styku z Mostem Trzebnickim. Hasło Miasto Płynie celnie oddaje potrzebę mieszkańców zwrócenia się w stronę Odry a okolica ulicy Zawalnej jest idealna do stworzenia mieszkańcom przyjaznej do tego przestrzeni!

IMG_8410IMG_8406Tą bardzo pożyteczną imprezę otworzył Prezes SARPu Pan Maciej Hawrylak wraz z Panem Piotrem Fokczyńskim Architektem Miasta Wrocławia. Całość poprowadził Oficer Pieszy Miasta Wrocławia Pan Tomasz Stefanicki. Mamy nadzieję, że patronat tak ważnych osób pomoże utrwalić w świadomości władz Wrocławia lokalne potrzeby mieszkańców i specyfikę miejsca. Przedstawienie prac konkursowych poprzedził wykład architekt Katarzyny Cincio – Gajewskiej, która przybliżyła historię miejsca i dzięki temu wiele osób mogło poznać historyczne uwarunkowania ulicy Zawalnej i jej okolicy – również w kontekście całego osiedla Karłowice oraz Wrocławia.

IMG_8430IMG_8421IMG_8524IMG_8480IMG_8487

IMG_8579

Przestrzeń ta, jak określali to konkursowicze, stanowi bramę karłowickich wałów. Wg przygotowanych projektów konkursowych powinna łączyć w sobie funkcje rekreacyjne, m.in. dla aktywnie spędzających czas wrocławian oraz zaspokajać potrzeby związane z funkcjami handlowo – usługowymi dla bezpośredniego sąsiedztwa z ulicy Zawalnej. Zaproponowane przez studentów koncepcje zawierały różne funkcje – jednak wspólnym wątkiem była rekreacji.

IMG_8529

IMG_8577IMG_8570

Jury konkursowe w skład którego wchodzili: Radna Osiedla Karłowice – Różanka socjolog Grażyna Bronicka, historyk sztuki Krzysztof Ziental oraz pedagog miasta Kamila Kamińska nie oszczędzali krytyki młodych adeptów sztuki architektonicznej, wskazując na konieczność realizmu projektów, aspekty historyczne, funkcjonalność rozwiązań, itp. Apelowali o uwzględnianie w projektach potrzeb mieszkańców – m.in. tworzenia realnych rozwiązań dotyczących miejsc parkingowych, zastosowania odpowiedniej roślinności i sposobu jej utrzymania, dopasowania do naszego klimatu, itd. Równie głośno wybrzmiał głos mieszkańców, którzy wskazywali m.in. na geologiczne problemy okolicznych budynków (pękające ściany) a w związku z tym na zagrożenie związane z ewentualnym projektowaniem wysokich obiektów w omawianym miejscu.

IMG_8414IMG_8548

IMG_8274Najwięcej głosów mieszkańców zdobył projekt którego tutorem był Pan Dariusz Dziubiński. Projekt zakłada ukrycie części usługowo – parkingowej od strony ulicy Zawalnej a od strony wałów stworzenie naturalnej przestrzeni która wkomponuje się w koronę wałów będąc jej naturalnym przedłużeniem, równocześnie koncepcja  zawiera elementy rekreacyjne. Jury wskazało na pracę której tutorem był Pan Roman Rutkowski, przyznając jej największą ilość punktów. Jury podkreślało funkcjonalność projektu i realność jego realizacji.

Generalnie, wszystkie prace posiadały wiele ciekawych pomysłów i elementów wartych wykorzystania, co mamy nadzieję w niedługiej przyszłości zostanie zrealizowane przez Władze Naszego Miasta.

IMG_8662

W czasie imprezy, poza głosowaniem na przedstawione projekty, mieszkańcy mogli głosować na ujawnione wcześniej (w ankiecie oraz wywiadach) potrzeby oraz mogli zgłaszać dodatkowe propozycje. Najwięcej głosów zebrały takie potrzebne elementy jak: ŁAWKI, TOALETY, KOSZE NA ŚMIECI, OŚWIETLENIE, MIEJSKIA PLAŻA, STOJAKI ROWERÓW MIEJSKICH, SERWIS ROWEROWY, itp. (zdjęcia z głosami oddanymi przez przyklejanie plastelinowych kółek).

Po konkursie architektonicznym został rozstrzygnięty dziecięcy konkurs plastyczny „Rzeka w mieście”, w którym udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z naszego osiedla. Wyeksponowane prace stały się ozdobą imprezy.

IMG_8379 IMG_8295 IMG_8304Poza częścią konkursową była również zapewniona rozrywka. Mieszkańcy mogli przyjemnie spędzić czas, ponieważ impreza była zorganizowana w formie pikniku z licznymi atrakcjami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Malowanie, bańki mydlane czy pokaz psich umiejętności to jedne z atrakcji które czekały na mieszkańców. Na zakończenie odbył się koncert zespołu „Notopop”.

IMG_8516 IMG_8617 IMG_8744

Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy jeszcze nie raz zagoszczą na naszym osiedlu a społeczny głos w sprawie rewitalizacji istotnych dla mieszkańców miejsc dotrze do odpowiednich władz, zgodnie z przedwyborczą obietnicą Prezydenta Wrocławia – słuchania głosów mieszkańców Wrocławia

IMG_8745 IMG_8317 IMG_8601 IMG_8584 IMG_8416 IMG_8341 IMG_8468 IMG_8336 IMG_8339 IMG_8318 IMG_8362 IMG_8349 IMG_8443 IMG_8279 IMG_8724 IMG_8714 IMG_8709 IMG_8702IMG_8703 IMG_8257IMG_8245IMG_8246IMG_8247IMG_8249IMG_8250IMG_8250aIMG_8251IMG_8252IMG_8253IMG_8254IMG_8255IMG_8256