Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO) – 2015

Już niedługo głosujemy na WBO. Na wrocławskich Karłowicach mamy szereg projektów na które warto głosować. Zachęcamy do głosowania!

Listę projektów można znaleźć na stronie: http://www.wroclaw.pl/kiedy-i-jak-glosowac-wbo-2015

A oto informacja ze strony wroclaw.pl

„Głosowanie rusza 28 września i potrwa do 12 października. Wyniki poznamy tydzień później. Można głosować w wyznaczonych miejscach (papierowo) oraz przez internet (polecamy!). Zwycięskie projekty realizowane będą w roku 2016.

W poprzedniej edycji w roku 2014 głosowało ponad 153 tys. osób. Do realizacji przekazano prawie 90 inwestycji.

Jak będzie teraz? Przekonamy się wkrótce. Przed nami głosowanie – publiczne konsultacje projektów w ramach WBO 2015. 

O Wrocławskim Budżecie Obywatelskim słów kilka…

To nic innego jak aktywne uczestnictwo mieszkańców w procesie, który dotyczy ich najbardziej – współdecydowania o  efektywnym wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

Oznacza otwarcie na głos samych mieszkańców, zaproszenie ich i włączenie do dyskusji na temat priorytetów i najważniejszych potrzeb lokalnych społeczności. Projekt w WBO może złożyć każdy, kto ma pomysł na zmianę miasta.

Myli się ten, kto twierdzi, że WBO to projekt wyłącznie inwestycyjny. Owszem można zbudować wiele, poprawić jakość życia. WBO oznacza jednak również aktywizację nas wszystkich – mieszkańców, urzędników, udziela lekcji w temacie samorządności, czy współtworzenia przestrzeni publicznej.

WBO to realny wpływ na to, co nas otacza, to współpraca lokalnych środowisk, budowanie więzi, tworzenie partnerstw i strategii działania. Efektem tego jest dobra i zdrowa konkurencja projektów, ich promocja i kampanie medialne, wreszcie głosowanie – wybór mieszkańców.

To te wartości są dla WBO najważniejsze i stanowią podstawę jego sprawnego i efektywnego działania.

Na co głosujemy?

Głosujemy na projekty, zgłoszone przez lokalnych liderów. Dotyczą one inwestycji lub remontów infrastruktury związanej m.in. z terenami zielonymi, rekreacją, rewitalizacją podwórek czy budową dróg rowerowych i chodników.

Ciekawych propozycji nie brakuje – od niepozornej na pierwszy rzut oka, acz absolutnie dla kogoś najważniejszej i pożądanej ławki czy trawnika w najbliższym otoczeniu, po ambitne, strukturalne, szeroko zakrojone projekty obejmujące większą część miasta.

Jest z czego wybierać.

Projekty, z możliwością wyszukiwania według kategorii są dostępne na stronie – tutaj.

Ile do wydania?

W puli Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 do rozdysponowania jest 20 milionów złotych.

Środki te zostały podzielone wedle trzech progów kwotowych. I tak na projekty małe (I próg) o wartości nieprzekraczającej bądź równej 150 tys. zł trafi 8 mln złotych. Na projekty średnie  od 150 tys. do wartości nieprzekraczającej bądź równej 500 tys. zł – 7.2 mln zł. W pierwszym i drugim progu, znajduje się łącznie ponad 400 projektów. Wreszcie na projekty duże – jest ich 128 –  o wartości 0,5 – 2 mln zł, przeznaczamy 4.8 mln zł.

Najważniejsze informacja jest taka: projekty przypisane są do grup kwotowych, według wielkości projektu: mały, średni, duży.

Kiedy głosujemy?

Między 28 września a 12 października 2015. Głosowanie rozpocznie się o godz. 08:00, a zakończy o godz. 23:59.

Kto może głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Wrocławia (nie ma obowiązku stałego zameldowania).

Jak głosujemy?

Podczas głosowania będzie można wskazać maksymalnie po jednym projekcie z każdej grupy. Głosujemy jednorazowo (!), maksymalnie na 3 projekty w różnych progach kwotowych.

Można zagłosować zarówno na projekt mały, średni i duży ale równie dobrze  tylko na jeden albo na dwa projekty z różnych progów. Aby projekt mógł być skierowany do realizacji musi zebrać przynajmniej 100 głosów.

Do realizacji, zostaną skierowane z każdej z trzech grup, te projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę.

Jeżeli po zakończeniu głosowania, w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie puli w grupie, w której znalazła się największa liczba projektów.

Jak wziąć udział w głosowaniu?

  • elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza który pojawi się 28 września na stronie internetowej.

Korzystając ze specjalnej, prostej aplikacji podajemy:

– imię, nazwisko,

– numer PESEL,

– wpisujemy maksymalnie trzy numery projektów z trzech różnych progów kwotowych,

 – zaznaczamy pole, że jest się mieszkańcem Wrocławia oraz wyraża się zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław danych osobowych wyłącznie w związku z głosowaniem,

 – wreszcie wpisujemy kod zabezpieczający z obrazka i przesyłamy swój głos.

Zachęcamy do głosowania właśnie w ten sposób –  poprzez formularz elektroniczny (i rozpowszechnianie tej informacji w swoim środowisku) Taka forma ma wiele plusów: oszczędność czasu, elastyczność, prostota, pełne bezpieczeństwo danych osobowych, i wreszcie niebagatelna zaleta – szybkość zliczania głosów. 

  • papierowej – na kartach, które w czasie głosowania (od 28 września) można pobrać z naszej strony www lub z wymienionych Centrów Obsługi Mieszkańca:

al. M Kromera 44

pl. Nowy Targ 1-8
ul. W. Bogusławskiego 8, 10
ul. G. Zapolskiej 4

Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu karty do głosowania:

– podaniu swojego imienia i nazwiska,

– numeru PESEL,

– wpisaniu maksymalnie trzech numerów projektów z trzech różnych progów kwotowych.

– podpisania karty i wrzucenia jej do urny w jednym z wyżej wymienionych COMów.

Podpisując kartę, oświadczamy że jesteśmy mieszkańcem Wrocławia oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław danych osobowych, wyłącznie w związku z głosowaniem.

UWAGA! Wypełniona karta zawiera dane osobowe. Po wrzuceniu jej do urny w jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca są one w pełni bezpieczne. Taki zapis znajduje się na karcie do głosowania. Prosimy zatem o rozwagę: oddawajmy głos osobiście – bez pośredników, nie wrzucajmy kart do nieoficjalnych urn, itd. Jeszcze raz polecamy oddanie głosu w sposób elektroniczny.

W wypadku pozostawienia pustym jakiegokolwiek z pól służących do wpisania numeru projektu, prosimy o postawienie znaku „X” aby uniemożliwić ewentualne dopisanie numeru projektu. Karta powinna być wypełniona czytelnie, jednym kolorem pisma a numery projektów nie mogą być wdrukowywane w kartę.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości po podliczeniu oddanych głosów w formie elektronicznej i papierowej.

Propozycje, które zwyciężą, będą realizowane w roku 2016 roku.

Dziękujemy i…

WBO 2015 – jego jakość, stopień identyfikacji z projektem, lokalna specyfika, w największej mierze zależy od mieszkańców Wrocławia.

Doświadczenia poprzednich edycji napawają optymizmem. Ilość oddanych głosów czy zgłoszonych projektów robi wrażenie. Wydaje się zatem, że sami wrocławianie uwierzyli, że to ma sens. Kluczem jest sprawczość i partnerstwo. Mieszkańcy mogą zrobić coś na czym im zależy – plac zabaw, chodnik czy ścieżkę rowerową w swojej najbliższej, rozpoznawalnej okolicy. A nawet więcej – dzięki współpracy środowisk, łączeniu potencjałów, pokusić się o poważne inwestycje infrastrukturalne.

Projekt WBO będzie rozwijał się nadal. Otwierał na nowe pomysły, konstruktywną krytykę. Będzie udoskonalany. Już teraz zachęcamy do zgłaszania uwag.

Tymczasem głosujmy, wybierajmy wedle własnego uznania, decydujmy jak ulepszyć swój kawałek Wrocławia.

Partycypacja, dialog i współpraca to ciągłe procesy i nieustające wyzwania w przestrzeni miejskiej.

Projekt WBO jest przykładem, że można, że się udaje, że warto.

Największa w tym zasługa – bez dwóch zdań –  samych wrocławian.

Za to dziękujemy i… prosimy o więcej!

Rafał Florczak, Biuro ds. Partycypacji Społecznej w UM Wrocławia”