„Urząd Miasta (Wrocławia) zachował się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, nie zachowując należytej drogi formalnej w procesie lokalizacji Domu Socjalnego”

Radni Osiedla Karłowice – Różanka przyjęli uchwałę, w której popierają działalność Stowarzyszenia Ludzie Ludziom i realizowanym projektom pomocy ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Rada deklaruje w wystosowanej uchwale chęć współpracy ze Stowarzyszeniem, oraz innymi inicjatywami skierowanymi na problemy społeczne i pomoc osobom potrzebującym.
Jednocześnie Rada Osiedla w przyjętej uchwale ostro skrytykowała Urząd Miejski Wrocławia, stwierdzając, że Urząd „zachował się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, nie zachowując należytej drogi formalnej w procesie lokalizacji Domu Socjalnego.”
Rada Osiedla m.in. oceniła, że „brak konsultacji społecznych oraz poinformowania mieszkańców jest przyczyną eskalacji strachu i niechęci do władz miasta, które poprzez swoje działania zniechęcają do siebie mieszkańców.”
W sesji uczestniczyło 14 radnych (skład Rady Osiedla to 21 osób) z czego jedna osoba się wstrzymała a dwie osoby były przeciw uchwale w tym brzmieniu, ponieważ nie zgadzały się na umieszczanie w uchwale paragrafu pierwszego, dotyczącego wydawania jakiejkolwiek opinii o Stowarzyszeniu.
Jeden z Radnych podkreślił, że mieszkańcy osiedla nie są przeciwko działalności Stowarzyszenia a jedynie lokalizacji Domu Socjalnego w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Radni wytykali brak konsultacji społecznych ze strony Miasta. W dyskusji podniesiona była również kwestia odpowiedzialności Stowarzyszenia za wybór tej lokalizacji.
Wiele osób podkreślało zasługi Stowarzyszenia Ludzie Ludziom w jej dotychczasowej działalności.
W sprawie przeniesienia na ulicę Obornicką Domu Socjalnego dla Mężczyzn planowane jest otwarte spotkanie dla Mieszkańców Różanki – 24 lutego 2018r. (sobota) o godzinie 12:00 w Centrum Kultury Agora przy ulicy Serbskiej 5a, we Wrocławiu.