ŁAD między budynkami: Ankieta Miejska

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
Miasto che poznać nasze oczekiwania dotyczące ochrony krajobrazu we Wrocławiu. Związane to jest z przystąpieniem do stworzenia miejskich zasad dotyczących szyldów, reklam, małej architektury (np. ławek, koszy na śmieci, itp.) oraz ogrodzeń. Wypełniona ankieta będzie pomocna podczas prac nad uchwałą krajobrazową Wrocławia.

Link do ANKIETY: KLIKNIJ TUTAJ