Kolejne spotkanie w sprawie Domu Socjalnego dla Mężczyzn na Różance

W Centrum Kultury Agora odbyło się kolejne spotkanie osób zainteresowanych kontrowersyjnym tematem przeniesionego Domu Socjalnego dla bezdomnych mężczyzn z ulicy Reymonta na ulicę Obornicką. Spotkanie miało na celu odpowiedzenie na pytania, wyjaśnienie wątpliwości lub usunięcie obaw mieszkańców.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom, mieszkańcy osiedla Różanka jak również innych części Wrocławia, radni Osiedla Karłowice-Różanka, działacze miejscy, członkowie stowarzyszeń i fundacji współpracujących z Miastem oraz liczni pracownicy jednostek i służb miejskich.
Osobą reprezentującą Urząd Miejski Wrocławia był Pan Bartosz Świerczewski Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej a Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom był Pan Erazm Humienny.
Po zebraniu pytań i wniosków dotyczących kontrowersyjnej lokalizacji Ośrodka, osoby wskazywane przez moderatorów, prowadzących spotkanie, odpowiadały na zadawane pytania.
Na większość pytań została udzielona odpowiedź, jednakże część pytań została bez konkretnej odpowiedzi ze strony Miasta lub mieszkańcy zostali odesłani do składania pytań innym jednostkom miejskim.
Wypowiedzi wszystkich mieszkańców jak i pozostałych przybyłych osób, jednoznacznie oceniały, że działania Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom są dobre i potrzebne, jednocześnie, wielu mieszkańców opuszczających spotkanie nadal nie była przekonana, że lokalizacja ośrodka jest prawidłowa.
Spotkanie z pewnością nie przyniosło oczekiwanego przez Miasto rozwiązania problemu, ale na pewno spowodowało większe zrozumienie stanowiska spornych stron.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania i zapoznania się z pytaniami zadanymi na spotkaniu.