Karty Zadań Inwestycyjnych – 2017r.

Przedstawiamy jakie 3 wybrane inwestycje, dla naszego osiedla, wskazała Rada Osiedla Karłowice – Różanka w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych w roku 2017. Karty składane są do Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
Rada Osiedla Karłowice-Różanka złożyła w 2017 roku następujące Karty Zadań Inwestycyjnych:
1. Wykonanie oświetlenia na Skwerze Bełzy;
2. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Al. A. Brucknera za skrzyżowaniem z ul. Kętrzyńską;
3. Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Jugosłowiańskiej oraz nowa nawierzchnia przejścia od ul. Jugosłowiańskiej w kierunku ul. Morawskiej.

——————

Informacje na temat Kart ze strony Wrocławskiego Centrum Rozwoju Osiedlowego:

KZI powinno zostać złożone do WCRS do 7 lipca
– jedno osiedle może złożyć maksymalnie 3 zadania inwestycyjne, uszeregowane według kategorii ważności
– ich weryfikacją zajmą się jednostki merytoryczne w stosunku do zgłoszonych przez Państwa zadań a potrwa ona do jesieni 2017
– zadania zostaną wpisane do budżetu miasta na 2018r. a następnie przyjęte przez Radę Miejską Wrocławia w momencie uchwalenia budżetu miasta na 2018r. co nastąpi zapewne na koniec grudnia 2017 r.
– informacja które zadania zostały wybrane do realizacji otrzymacie Państwo do końca stycznia 2018 r. z WCRS
– realizacja zadań wybranych do realizacji nastąpi w roku 2018.