Barbara Pokorny – KOBIETA WPŁYWOWA 2016 roku

Z przyjemnością informujemy, że  Barbara Pokorny – Radna naszej Dzielnicy Karłowice-Różanka, znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej wpływowych kobiet Dolnego Śląska.

Gratulujemy Pani Barbarze, tak wysokiej pozycji, jak również dziękujemy za czas, poświęcenie i serce, na co dzień oddawane naszej dzielnicy i jej mieszkańcom!

Jesteśmy dumni, że mamy osobę która pomimo wielu obowiązków zawodowych i społecznych (m.in. Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), Członkini Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, Członek zarządu wrocławskiego stowarzyszenia Zamach, Właściciel Euroimpex SA), poświęca swój czas na działalność na rzecz dzielnicy Karłowice-Różanka.

Należy nadmienić, że nie jest to pierwsza edycja w której Pani Barbara Pokorny znalazła się w ścisłym gronie finalistek.

Gratulujemy!

 

Na stronie Gazety Wrocławskiej możemy przeczytać:

„Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, organizacji samorządu gospodarczego powołanej w celu wspierania zrzeszonych w niej podmiotów, dla ochrony i reprezentowania ich interesów gospodarczych, a także upowszechniania zasad etyki w biznesie.

Członkini Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska, organizacji działającej na rzecz ochrony praw i reprezentowania interesów członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, integrującej środowiska pracodawców.

Właściciel Euroimpex SA, firmy docenionej szeregiem nagród i wyróżnień z racji osiąganych wyników, pozycji rynkowej oraz jakości oferowanych usług i produktów, w tym m.in. wielokrotnie przyznawane tytuły w rankingu Gazele Biznesu, Gepardy Biznesu, nagrody Złoty Bit, tytuł Nashuatec Quality Solutions Partner i inne.
Euroimpex SA aktywnie wspiera lokalne społeczności oraz podejmuje globalne działania pro-ekologiczne w ramach przyjętej strategii CSR. Spółka zatrudnia wiele wysoko wykwalifikowanych osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W efekcie wprowadzenia wielu przyjaznych rozwiązań otrzymała certyfikat społecznej odpowiedzialności „Firma bez barier”. Została wyróżniona srebrnym medalem w konkursie „Lodołamacze – pracodawcy wrażliwi społecznie”. Spółka wspiera również przedsiębiorczość, patronując projektowi promującemu i aktywizującemu gospodarkę Dolnego Śląska – nagrodę Dolnośląski Gryf.

Przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)
Członek zarządu wrocławskiego stowarzyszenia Zamach
Radna Osiedla Karłowice-Różanka”

Listę wszystkich Pań nominowanych do plebiscytu oraz laureatek można znaleźć na:

http://www.gazetawroclawska.pl/plebiscyt/wyniki/kobieta-wplywowa-2016,32499,t,id.html