Wrocławski Budżet Obywatelski 2015 dla Karłowice – Różanka WBO nr 730

Głosujemy na karłowickie projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015r.

Polecamy projekt nr 730 przewidujący rewitalizację Placu Piłsudskiego we Wrocławiu.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2015
WBO 2015 nr 730

PROJEKT 730

Rewitalizacja Placu Piłsudskiego!

Próg 2: 150 tys. zł – 500 tys. zł

ETAP I

Projekt dotyczy remontu skweru, chodników i oświetlenia na Placu Piłsudskiego we Wrocławiu, tak aby Plac stał się piękną wizytówką Karłowic i miejscem do przyjemnego spędzania czasu!

Projekty WBO są w pełni finansowane przez Urząd Miejski Wrocławia.

Głosując decydujemy na który projekt Urząd Miejski wyda przygotowane pieniądze.

Sprawmy aby pieniądze trafiły na Karłowice!

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Wrocławia, całe rodziny, sąsiedzi i znajomi.

Zaprośmy wszystkich do głosowania!

Głosować można elektronicznie przez internet na stronie:

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,730

lub

Przez karty do głosowania, które można pobrać m.in. w:

Centrum Obsługi Mieszkańca – al. Kromera 44

Z góry dziękujemy za każdy oddany głos!

Facebook: www.facebook.com/730placpilsudskiego

CZAS GŁOSOWANIA: od 28 IX do 12 X 2015 roku