Lista kandydatów do RADY OSIEDLA KARŁOWICE-RÓŻANKA – wybory 23 kwietnia 2017

Podajemy listę kandydatów ubiegających się o miejsce w Radzie Osiedla Karłowice – Różanka.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania w wyborach!

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

 

Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu, na podstawie § 37 Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla, stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 25) informuje, że: w Osiedlu Karłowice-Różanka zarejestrowano następujących kandydatów w wyborach do Rady Osiedla zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.:

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

Lp. Nazwisko Imię Wiek Zawód/wykształcenie Oznaczenie kandydata
1. BORZYMOWSKA BARBARA ANNA 58 PSYCHOLOG ZIELONY WROCŁAW
2. DOŁĘGA PIOTR TOMASZ 26 KONSULTANT SYSTEMÓW ERP BEZPARTYJNY WROCŁAW – KARŁOWICE
3. DZIEDZIC MAREK MIECZYSŁAW 34 INŻYNIER DŹWIĘKU BEZPARTYJNY WROCŁAW – KARŁOWICE
4. LIPIŃSKI MARIUSZ 38 INŻYNIER MECHANIK
5. MAZELA EWA 59 MAGISTER FILOZOFII
6. POKORNY BARBARA TERESA 50 DYREKTOR
7. SALAMON ANNA GRAŻYNA 46 PSYCHOLOG ZIELONY WROCŁAW
8. SOJA JOANNA DARIA 29 INTERNACJOLOG
9. TARNOWSKA JANINA 55 LEŚNIK
10. URBANIAK MAGDALENA ANNA 31 OPTOMETRYSTKA
11. WĄSOWSKI MAREK MACIEJ 58 INŻYNIER TRANSPORTU ZIELONY WROCŁAW

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

Lp. Nazwisko Imię Wiek Zawód/wykształcenie Oznaczenie kandydata
1. JARMUSZ MAŁGORZATA 21 STUDENT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
2. KRUPA RADOSŁAW 21 STUDENT
3. LIS IRENA JULIA 61 ŚREDNIE
4. LURANIEC MARCIN ROBERT 27 DZIENNIKARZ NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
5. MAŚLANKA GRZEGORZ SEBASTIAN 37 URZĘDNIK KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW
6. PIEŃKOWSKI STANISŁAW LUCJAN 21 STUDENT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
7. SUCHOŻEBRSKA EWA 42 MAGISTER ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

Lp. Nazwisko Imię Wiek Zawód/wykształcenie Oznaczenie kandydata
1. DZIOBA DOROTA HELENA 42 MAGISTER OCHRONY ŚRODOWISKA KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW
2. KLIMKOWSKA KATARZYNA HELENA 26 MENEDŻER NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
3. KOREDCZUK WOJCIECH JÓZEF 26 WYŻSZE
4. LUZAR DOROTA IRENA 23 STUDENT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
5. MARCINKOWSKA AGNIESZKA 44 MAGISTER INŻYNIER OCHRONY ŚRODOWISKA KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW
6. NIEMCZYK JAN 35 MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW
7. OBUCHOWICZ-SAWICZ ALEKSANDRA KINGA 35 ARCHIWISTKA KARŁOWICE – BEZPARTYJNY WROCŁAW
8. PUŚLECKA HANNA 28 OPTYK
9. ŚWIERCZYŃSKI MATEUSZ 23 STUDENT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
10. ZAPOROWSKI MICHAŁ KAROL 53 RZEMIEŚLNIK NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

Lp. Nazwisko Imię Wiek Zawód/wykształcenie Oznaczenie kandydata
1. KACZKOWSKA MAGDALENA 39 PRAWNIK NASZE OSIEDLE
2. KOZŁOWSKI HENRYK 72 WYŻSZE PRAWNICZE NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
3. KRZYKOWSKI MARCIN BOGDAN 44 POLITOLOG NASZE OSIEDLE
4. ŁUKOWSKI JAN 70 EMERYT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
5. MALEC AGNIESZKA 41 DZIENNIKARZ NASZE OSIEDLE
6. MILEWSKI EDWARD 74 EMERYT NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
7. POROWSKI PIOTR JAN 60 ŚREDNIE NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
8. RAWSKA DAGMARA ANNA 41 PRAWNIK
9. SKOWRON MARIOLA 53 STUDIUM EKONOMICZNE NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
10. WOJTASIK WOJCIECH WINCENTY 48 MECHANIK

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

Lp. Nazwisko Imię Wiek Zawód/wykształcenie Oznaczenie kandydata
1. FIGASZEWSKA KATARZYNA AGNIESZKA 34 PRAWNIK
2. GAJDECKI PAWEŁ GRZEGORZ 32 KIEROWNIK MAGAZYNU I SERWISU NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
3. JÓZEFIAK JAKUB ANDRZEJ 18 UCZEŃ „NASZE OSIEDLE”
4. KACZKOWSKI ŁUKASZ HENRYK 39 PRAWNIK NASZE OSIEDLE
5. KLAMKA ARTUR JAN 53 WYŻSZE
6. ŁACINA IRENA TERESA 66 KUCHARZ NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
7. OLSZEWSKI WOJCIECH ZBIGNIEW 44 POLITOLOG NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
8. SOBOCIŃSKI JAN 68 WYŻSZE DOKTORANCKIE NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
9. ZABOR ADAM 22 EKONOMISTA NASZE OSIEDLE KARŁOWICE-RÓŻANKA
10. ZANKOWSKI PRZEMYSŁAW 44 EKONOMISTA „NASZE OSIEDLE”

okregi