„Urząd Miasta (Wrocławia) zachował się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, nie zachowując należytej drogi formalnej w procesie lokalizacji Domu Socjalnego”

Radni Osiedla Karłowice – Różanka przyjęli uchwałę, w której popierają działalność Stowarzyszenia Ludzie Ludziom i realizowanym projektom pomocy ludziom zagrożonym

Czytaj dalej

Miasto wstrzymało plany dotyczące przeznaczenia terenu przy Bezpiecznej na myjnię samochodową!

Dzięki protestowi mieszkańców osiedla Karłowice-Różanka, w tym głównie działaniom komitetu społecznego, któremu przewodniczył Radny Osiedla Pan Przemysław Zankowski, Gmina Wrocław odstąpiła od planów

Czytaj dalej