Odbiór odpadów zielonych w 2017 roku

Od 2017 roku odpady zielone, do których zaliczamy trawę, drobne i pocięte gałęzie, suche liście czy zwiędłe kwiaty, będą odbierane nieprzerwanie przez cały rok z częstotliwością 1 x w tygodniu. Ten rodzaj śmieci nadal będzie gromadzony i odbierany w brązowych workach dostarczanych przez odbiorców śmieci.

W okresie poświątecznym firmy odbierające odpady będą także odbierały od mieszkańców choinki pozostawione w miejscach gromadzenia odpadów, przy wiatach śmietnikowych i kontenerach.